Training voor Contactclowns

Dementie2

Ik bied een Verdiepingstraining aan voor clowns die momenteel al spelen voor ouderen met dementie en hierin verder willen groeien. 

Tijdens dit weekend wil ik je werk ondersteunen door middel van verfijnde contact- en speeloefeningen. Als deelnemer kun je zelf ook voorbeelden of situaties inbrengen waar je tegen dingen aanloopt. Of je wilt iets uitproberen. Ik wil hierin ondersteunend en begeleidend zijn en hoop eenieder geïnspireerd weer een stap verder te kunnen brengen.

Wanneer: 26 en 27 oktober, beide dagen van 10.00 - 17.00 uur 
Waar: De Wereld van Morgen,  Zomertaling 27, Wijchen

Kosten: € 180- 
Informatie en aanmelding: ton@clownerie.nl
 

De contactclown stemt zich af op de situatie en de bewoner/cliënt, laat zich ook ‘raken’, neemt risico’s en durft ‘uit te glijden’. Hij zegt vol overgave “ja” tegen de mensen en de omgeving en gebruikt al zijn zintuigen om het contact aan te gaan. Hij ontmoet de bewoner/cliënt met een open hart en respectvol, zodat deze zich volledig gezien en erkend voelt. Vanuit deze uitwisseling ontstaan hartverwarmende spelmomenten met een lach en een traan waarin de ander zich even kan ontspannen, zorgen en pijn vergeet en een aangenaam moment kan beleven.

Thema’s die tijdens deze training aan bod komen:

  • leren improviseren vanuit impulsen
  • je intuïtie durven volgen
  • verbinding vanuit het hart
  • spelen met aandacht voor alles wat er is
  • afstemmen op de ander
  • aanwezig zijn in het nu-moment
  • humor respectvol inzetten

In het verleden heb ik in samenwerking met collega Martine Bal een 2-jarige opleiding in Antwerpen gegeven om clowns op te leiden die willen spelen voor mensen met dementie Hierover kun je een artikel lezen. Klik op: VMV . En er is toen ook een filmreportage gemaakt. Klik hiervoor op: